Publikacje w książkach i czasopismach naukowych

Molińska W., Katra G. (2021), Differences in self-regulation of stress among students starting and finishing studies. The comparison of students of Polish and Spanish universities. Culture and Education, 2021.

Molińska, W. (2021. Psychologiczna interwencja kryzysowa wobec ofiary przemocy seksualnej. W: R. Jesionek i in. (red.), Kryzys. Szybkie reagowanie (s.101-108), Warszawa, Warszawskie Centrum. Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Molińska, W. (2022). Renata Siemieńska (ed.), Academic careers of women and men: Different or similar?. Society Register, 6(1), 149-154. https://doi.org/10.14746/sr.2022.6.1.08

Molińska, W., Chomicz Z. (in press) Edukacja muzyczna – jacy są i jacy mogą być przyszli artyści? W: E. Nidecka, J. Wąsacz-Krztoń (red.) Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Columbia University