Weronika Molińska

Kim jestem?

Nazywam się Molińska Weronika i jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie specjalizacji, a także doktorantką w dyscyplinie Psychologia w Szkole Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Pełne czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne odbywam w Akademii Motywacji i Edukacji, które obejmujące terapię poznawczo-behawioralną, założenia dialogu motywującego, terapię zorientowaną na schematy i terapię trzeciej fali.

Ukończyłam dzienne studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz byłam na stypendium naukowym w Hiszpanii na uniwersytecie w Walencji.

Praktykę zawodową zdobywałam w: Polish Psychologists’ Association w Londynie, Pracowni Psychologicznej WELL, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży SZPZLO Warszawa-Ochota, Centrum Odwykowym Spzoz w Warszawie, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Warszawa Bielany, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej “Maluch” we Włocławku oraz podczas wielu szkoleń i spotkań merytorycznych.

Aktualnie pracuję pod stałą superwizją jako psychoterapeutka, interwentka kryzsowa, psychoedukatorka i trenerka umiejętności psychospołecznych oraz wolontariuszka w Centrum Praw Kobiet.

Weronika Molińska - ZnanyLekarz.pl
Weronika Molińska - ZnanyLekarz.pl

coaching programs with real results

my process