Kontakt

Pytania i Odpowiedzi

FAQ

W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat procesu psychoterapeutycznego. Jeśli wśród nich nie znalazłeś/-łaś wyjaśnienia nurtującej Cię kwestii lub coś wydaje Ci się niezrozumiałe bądź chciałbyś/-łabyś dowiedzieć się czegoś więcej to napisz do mnie wiadomość mailową lub umów się na konsultację.

Psychoterapia to nie tylko forma leczenia, ale także możliwość indywidualnego kontaktu ze specjalistą, który pomoże Ci wyrazić swoje myśli i uczucia oraz zrozumieć, co się z nimi wiąże. Psychoterapia oferuje nieosądzającą, poufną i bezpieczną przestrzeń, w której możesz zastanowić się nad wszelkimi trudnościami z wyszkolonym terapeutą.

Nurt to tak naprawdę styl prowadzenia psychoterapii. Ze względu na różnorodność pracy i podejść terapeutycznych do różnych zaburzeń czy genezy problemów poleca się pacjentom inną formę współpracy terapeutycznej. Co więcej, nurty terapeutyczne różnią się między sobą specyfiką relacji z klientem/-tką czy pacjetnem/-tką, długości procesu, częstotliwością spotkań, rodzajem rozwiązywania problemu, podstawą teoretyczną oraz pozycją, jaką pełni w procesie terapeutycznym sam terapeuta. Z tego powodu przed rozpoczęciem psychoterapii warto zrobić swoistego rodzaju rozeznanie i sprawdzić, który nurt będzie do rozwiązania Twojego problemu najbardziej odpowiedni. 

Więcej informacji o nurtach znajdziesz na moim psychoedukacyjnym profilu: @jak_byc_egofriendly

Psychoterapia poznawczo-behawioralna to rodzaj wsparcia terapeutycznego, który opiera się na założeniu, że ludzkie myśli, uczucia, odczucia fizyczne i działania są ze sobą powiązane, a negatywne myśli i uczucia mogą uwięzić pacjenta/tkę w błędnym kole. Terapia ta skupia się na aktualnych problemach pacjenta, poprzez zmianę myśli i zachowania oraz poszukując praltycznych sposobów na codzienną poprawę samopoczucia. Jej skuteczność jest potwierdzona empirycznie (naukowo w badaniach) oraz uznawana jest za wsparcie krótkoterminowe. 

W ramach współpracy ze mną oferuje właśnie psychoterapię poznawczo-behawioralną. Jest to nurt, w którym od lat pracuje, kształcę się, i który sama wybrałam, kiedy rozpoczynałam mój proces terapeutyczny. Opierając się na moich osobistych doświadczeniach oraz przyglądając się efektom moich pacjentów mogę szczerze  polecić tę formę psychoterapii oraz na tej podstawie potwierdzić jej skuteczność.

Nie ma określonych ram czasowych podczas pracy nad rozwojem osobistym i wzrostem. W zależności od rodzaju zmian, które chcesz wprowadzić i różnorodności problemów, nad którymi próbujesz pracować, terapia może trwać od kilku sesji do znacznie dłuższego czasu. Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest uznawana za terapię krótkoterminową. Jednak bez względu na długość terapii, wiele osób uważa, że terapia jest niezwykle korzystna i decydują się na długotrwały proces.

Spotkania indywidualne odbywają się raz w tygodniu w stałym terminie. Sesja trwa ok. 50 min.

Tak, liczne badania (Carlbring, Anderston, i in. 2018), prowadzone jeszcze przed wybuchem pandemii, potwierdzają, że terapia poznawczo-behawioralna prowadzona w trybie zdalnym jest równie efektywna co jej tradycyjna forma stacjonarna.

Pierwsza sesja jest okazją do zorientowania się, jak pracuje psychoterapeuta. Prawdopodobnie zostaniesz poproszony/-na o opowiedzenie o tym, co sprowadza Cię na terapię. Terapeuta spróbuje wstępnie zastanowić się nad tym jak może Ci pomóc oraz ocenić czy będzie on/ona odpowiednią osobą dla Ciebie. W tym celu może również zapytać o historię  problemu, nad którym chcesz pracować, o Twoją przeszłość i rodzinę oraz o to, co pomaga Ci radzić sobie z problemami.

Pierwsza konsultacja jest to również świetna okazja dla Ciebie, by zadawać pytania, które pomogą Ci zdecydować, czy chcesz pracować z tą daną osobą.

Tak, kodeks etyczny psychoterapeuty podkreśla obowiązek utrzymywania tajemnicy zawodowej terapeuty. Poufność jest jednym z najważniejszych elementów terapii, ponieważ udana terapia wymaga wysokiego stopnia zaufania. Z nielicznymi wyjątkami, wysoce wrażliwe materiały, które są omawiane między Tobą a Twoim terapeutą, nie będą udostępniane nikomu innemu bez Twojej zgody. Na przykład, terapeuta może podzielić się informacjami na Twój temat (często dalej chroniąc Twoje dane osobowe) z kimś z zespołu opieki zdrowotnej (lekarzem, superwizorem, adwokatem), ale zgodnie z prawem będzie mógł ujawnić te informacje tylko po uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta/-tki. Ponadto terapeuci są prawnie zobowiązani do ujawnienia pewnych informacji w przypadkach, gdy istnieje podejrzenie, że pacjent/-ka może wyrządzić sobie krzywdę, wyrządzić krzywdę innym lub zagrożone jest życie czy zdrowie jego samego lub osób z jego/jej otoczenia. znęcać się nad dzieckiem. Wszystkie takie ujawnienia zostaną z Tobą wcześniej omówione.

Nie. Terapeuta będzie słuchać i zadawać pytania, proponować różne ćwiczenia i techniki, ale nie będzie mówić Ci, co masz robić. Na początku może się to wydawać trudne, ale terapeuta jest po to, by wspierać Cię w Twoim rozwoju  i otwieraniu się na siebie oraz kierować terapią. Czasami samo mówienie o swoich problemach pomoże Ci zobaczyć je w innym świetle i przyniesie nowe pomysły, których być może nie brałeś/-łaś dotychczas pod uwagę.

Aby zapisać się na terapię do mnie zapraszam do kontaktu mailowego, strony z zapisami oraz portalu TwójPsycholog.pl

Masz jeszcze jakieś pytania?